3OM Opvoedings Ondersteuning Op Maat
Opgroeien in verwondering & vertrouwen

Als ouder wil je graag dat je kind met plezier opgroeit, naar school gaat, leuk omgaat met andere kinderen, vol zelfvertrouwen, assertief en invoelend in het leven staat maar wat te doen als dit voor uw kind helemaal niet zo vanzelfsprekend is? En uw kind ondanks uw steun toch onzeker, verdrietig, gespannen of boos is of dat u merkt dat uw kind problemen heeft waar het zich tegenover u liever niet over uitlaat? Dan kan pedagogische counseling voor u en uw kind wellicht het juiste steuntje in de rug zijn!

Pedagogische counseling

Pedagogische counseling is een kortdurende, oplossingsgerichte hulpverlening specifiek bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar en hun ouders die een gezonde stabiele basis hebben maar die tijdelijk vastlopen.

Counseling is een vorm van hulpverlening die er op gericht is om u te helpen inzicht te krijgen in uw eigen belevingswereld en hoe die beïnvloed wordt door uw omgeving. Door middel van diverse gesprekstechnieken creëert de counselor de basisvoorwaarden voor een stimulerend gesprek waardoor u met andere ogen naar uzelf en uw omgeving zult kijken. U leert uw probleem anders te benaderen en zal ook ontdekken welke kwaliteiten u in huis heeft om uw problemen de baas te worden. Het resulteert er uiteindelijk in dat u zelfbewuster en doelgerichter op een effectieve wijze kunt omgaan met het probleem, zodat u meer vertrouwen krijgt in het leven en uzelf.

Tijdens de counseling sessie staat u centraal. Dit houdt in dat de vorm, inhoud en duur van de therapie bij iedereen anders is. De belevingswereld van u als individu is mijn uitgangspunt. Aangezien elk mens andere interesses, kwaliteiten, ervaringen heeft en op verschillende wijze een problemen ervaart.

 

Als je een probleem hebt, ben je nog geen probleem!
Counseling voor uw kind

Als u overweegt om uw kind aan te melden voor counseling, kunt u via mail of telefonisch contact met mij zoeken voor een oriënterend gesprek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zal ik of met u alleen of in samenspraak met u en uw kind afstemmen op welk termijn er een kennismakingsgesprek kan plaatsvinden. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek (wat bij voorkeur in de avonduren plaatsvind bij u thuis) stuur ik u een intakeformulier dat door u wordt ingevuld en geretourneerd.

Afhankelijk of er sprake is van een wederzijdse "klik" kunnen we bepalen of er voldoende basis is om een hulptraject in te stappen. Daarna volgen er minimaal vijf counseling sessies met uw kind. Na elke serie van vijf counselingsessies met uw kind volgt er een tussentijds evaluatiegesprek met het kind en/of een of beide ouders (dit kan gezamenlijk of individueel). Naar aanleiding hiervan bekijken we of/en hoeveel extra counselingsessies er nog nodig zijn. De ervaring leert dat de meeste kinderen voldoende geholpen zijn met 7 à 10 sessies. Na afloop van de counselingsessies ontvangt u een uitgebreide eindrapportage. 

Werkvormen

Tijdens de counselingsessies maak ik gebruik van diverse leuke en leerzame werkvormen. In het totaal beschik ik over meer dan 55 werkvormen. Zodat er altijd een is die goed aansluit op jouw (kind) specifieke situatie, interesses en kwaliteiten. Hieronder staan (in willekeurig volgorde) een aantal van de werkvormen.

 

Therapeutische gesprekken

Concentratie opdrachten

Geleide fantasie

Gezelschapspellen

Lichaamsgericht werken

Neurolinguïstisch programmeren

Metaforische verhalen

Reflectieschrift

Familieopstellingen

 

De doelen zijn dat uw kind....

zijn/haar problemen de baas wordt

meer zelfwaardering ontwikkelen

zelfbewuster worden

grip op de situatie krijgt

emoties een plek kan geven

leert afstemmen op hun omgeving

de effecten van zijn/haar gedrag kan voorspellen

weerbaarder worden

meer plezier ervaart

meer vertrouwen in zichzelf

&

het leven krijgt

 

Geschikt bij ....

             Counseling is geschikt voor kinderen met de volgende problemen:

Angst / Faalangst

Autoriteitsproblemen

Bezorgdheid

Depressies

Gevoeligheid

(hoog) Begaafdheid

Hyperactiviteit

Onderpresteren

Opvoedkundige problemen

Pesten

Rouwverwerking

Woedeaanvallen